středa 24. února 2016

3. představení KMD 2015/16

KMD vyráží opět do divadla!
Kdy: ve středu  2. 3. 2016 od 19:00 hodin
Kam: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39 
SRAZ: 18:00  na Hradčanské u autobusu 131
NÁVRAT: 22:15  na Hradčanské u autobusu 131

Mnoho povyku pro nic - William Shakespeare

 Zdroj: http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/mnoho-povyku-pro-nic/23.2.2016
Jedna z vrcholných Shakespearových komedií, která stále láká divadelníky i diváky. Mnohokrát předtím zpracovaný příběh o dívce, kterou její nápadník pro zlou pomluvu zavrhne, rozšířil dramatik o svébytné pásmo ironických milenců Benedika a Beatricie a absurdně groteskní pásmo přiblblých strážníků, díky nimž paradoxně příběh dospěje k šťastnému rozuzlení.  Rozličné podoby lásky, otázky zdání a skutečnosti, falešné či pravé identity, pomluva, která může vést ke zničení jednoho člověka a jiná zas ke štěstí druhého, to jsou hlavní témata této nadčasové hry. Nejvíce se však zapsala do srdcí diváků milostným zápolením dvojice Benedika a Beatricie, kteří svým odmítavým namlouváním, inteligencí, vtipem a citovou bohatostí převyšují své slavné předchůdce Kateřinu a Petruccia ze Zkrocení zlé ženy a mohou se v ní poznat i mnozí dnešní mladí „singles“…
V hlavních rolích Helena Dvořáková a Marek Němec

Překlad: Jiří Josek
Úprava: Hana Burešová, Štěpán Otčenášek 
Režie: Hana Burešová    
Dramaturgie: Štěpán Otčenášek
Scéna: David Marek
Kostýmy: Hana Fischerová   
Hudba: Milan Potoček   
Pohybová spolupráce: Jana Hanušová   
Asistent režie Zuzana Kolomazníková Účinkují

Miroslav Hanuš Leonato
Jan Vondráček Don Pedro
Tomáš Turek Don Juan, Písař
Marek Němec Benedik
Jan Meduna Claudio
Jiří Wohanka Antonio, Virgil
Čeněk Koliáš Baltazar, První strážník
Filip Cíl Boracio
Martin Veliký Konrád, Otec Francisco
Vlastimil Zavřel Dagobert
Milan Potoček Druhý strážník
Pavel Lipták Třetí strážník
Klára Sedláčková-Oltová Héra
Helena Dvořáková Beatricie
Marie Turková Uršula
Malvína Pachlová Margareta
Denisa Pfauserová Margareta
Michaela Doležalová Chůva
Klára Františáková
Martina Simonová
děti Členové Dismanova rozhlasového dětského souboru