pondělí 13. října 2014

KMD 2014-15 pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Hanspaulka

1. představení:

 

Irena Dousková: ONĚGIN BYL RUSÁK 

 

Kdy: ve středu dne 12. 11. 2014 od 19:00 hodin 

Délka představení: 3:00 hod.  

Kde: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39 , 110 00 Praha 1 

SRAZ: 18:15 Na Hradčanské u autobusu 131

NÁVRAT: 22:20 Na Hradčanské u autobusu 131

Nemůžete-li si potomka vyzvednout u 131, toto je odkaz na uvolněnku.

      Ve volném pokračování bestselleru Hrdý Budžes pokračuje i hlavní hrdinka Helenka Součková po stupínkách československého socialistického vzdělávacího systému a dospěje až na gymnázium, kde ji zastihuje autorka Irena Dousková v knize Oněgin byl Rusák.
Tato spisovatelka pak pro Divadlo v Dlouhé napsala dramatizaci své knihy a ve spolupráci s režisérem Janem Bornou připravili podklad pro novou inscenaci, ve které prakticky celý soubor Divadla v Dlouhé zavzpomíná na svá studijní léta v 80. letech. V letech zmrtvení celé společnosti, v letech beznaděje na změnu, ale zároveň pro mladé lidi v letech mládí, dospívání a lásek navždy prvních, křehkých a nezapomenutelných. Po slavných Žákových sondách do študákovy duše let třicátých přichází sonda do duší studentů let osmdesátých. Do duší poraněných reálným socialismem v době jeho tlení. Vzpomínky jsou plné hudby a písniček, a to jak upadlé popmusic, tak potajmu ze šustících magneťáků poslouchaných písničkářů a zapovězených rockových legend. Živé vzpomínky s živou hudbou v inscenaci podle knihy, která nás rozesměje i rozesmutní oživlým mládím v 80. letech 20. století. 

Hrají: 
Lenka Veliká - Helena Součková, studentka gymnázia, Ivana Lokajová - Jůlie Molová, studentka gymnázia, Jan Vondráček - Pavel Havlíček, student gymnázia, Pavel Tesař - Jan Kaplan, student gymnázia, Martin Matejka - Richard Schlesinger, student gymnázia, Martin Veliký - Antoša, student gymnázia, Magdalena Zimová - Páťa Jíchová, studentka gymnázia, Michaela Doležalová - Jiřina Krsická, studentka gymnázia, paní Molová, Iva Klestilová - Kateřina Součková-Brďochová, matka Heleny Součkové, Jiří Wohanka - dědeček Souček, Fořt aj., Vojtěch Vondráček - Pepíček, bratr Heleny Součkové, Arnošt Goldflam - Karel Freistein, otec Heleny Součkové, Marie Turková - Helena Freisteinová, Krulerová aj., Tomáš Rejholec - pan Mol, Čeněk Koliáš - australskej Mol aj., Miroslav Hanuš - Bauch aj., Naďa Vicenová - Beerová aj., Klára Sedláčková-Oltová - Klepáčová, Gábina, Nenápadná aj., Ilona Svobodová - doktorka Tökelyová, Zmalovaná aj. …

Režie: Jan Borna

Příjemný kulturní zážitek přeje Klub mladých diváků a Tereza Hradecká

 Zdroje:
  •  http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/onegin-byl-rusak/ 13. 10. 2014
  • http://www.klubmladychdivaku.cz/ 13. 10. 2014
  • pozvánka od Ley Matvijové (KMD)
  •  http://www.ticketpro.cz/public/34/c7/ee/145118_76470_onegin1.jpg 13. 10. 2014